A Spa házirendje

 • A SPA üzemeltetője és dolgozói kötelesek biztosítani a vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését, baleset és egészségvédelmét. Gondoskodni tartoznak az EÜ. hatósági és egyéb rendeletek érvényesítéséről, betartásáról és betartatásáról.
 • A SPA-t és annak mindennemű szolgáltatását mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe.
 • 14 éves korig a gyermekek a SPA-t csak kísérővel, illetve úszásoktatás alkalmával látogathatják.
 • A SPA-t nem látogathatja:
 • lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri- és bőrbetegségben szenvedő
 • görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagykiterjedésű kórós elváltozással járó betegségben szenvedő
 • ittas, alkoholos befolyásoltság alatt lévő
 • kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló
 • a SPA területéről kitiltott személy
 • A SPA-t és egyéb szolgáltatásokat kizárólag szállóvendégeink vehetik igénybe. 
 • A SPA területén talált ruházati és egyéb tárgyakat a recepción kell leadni, ahol azt a tulajdonosa átveheti. A talált tárgyak 1 hónapig kerülnek megőrzésre.
 • A SPA, öltöző, illetve a szálloda egész területén, az őrizetlenül hagyott és elvesztett tárgyakért, a szálloda személyzete és vezetőssége nem vállal felelősséget.
 • Az úszómedence mélyvizű, kizárólag úszni tudó vendégeink vehetik igénybe. A tilalmak megszegéséből eredő balesetekért a SPA üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 • A mindenkori rend- és szabályok betartásáért és betartatásáért, elsősegély nyújtásért a szolgálatban lévő úszómesterhez vagy a recepcióhoz kell fordulni.
 •  A SPA területén kerülendő az erkölcstelen magaviselet, lármázás, hangoskodás. A medencében fröcskölés, víz alá bukás, ugrálás, labdázás, étel-italfogyasztás, úszást zavaró tárgyak használata, vízbe bevitele, általában közönséget zavaró játékok folytatása. 
 •  A SPA-t és szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a rendre és a tisztaságra ügyelni. Tilos a medencék nem rendeltetésszerű használata, tilos a medencékbe piszkítani, abban tisztálkodni.
 •  A medencékben való fürdés és úszás előtt szappanos fürdés, tusolás kötelező. A víz tisztasága érdekében, kérjük ennek szigorú betartását. 
 •  A medencetérbe utcai cipővel belépni tilos, csúszásmentes papucs használata kötelező. A közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása kötelező.
 •  A hulladékot és szemetet az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő edénybe kérjük bedobni.
 •  Tilos a SPA területén elhelyezett berendezési tárgyak rongálása, a tárgyak megrongálása esetén a kárt okozó személy teljes anyagi felelősséggel tartozik a károk megtérítéséért.
 •  A SPA egész területén TILOS

- a dohányzás és a nyílt láng használata
- állatok bevitele (pl. kutya, macska)

 •  A Házirend be nem tartása, illetve megszegése a SPA területéről való azonnali kizárást vonja maga után. Súlyosabb esetben hatósági intézkedés bevonásával zárható ki a SPA területén viselkedése vagy károkozása miatt nem kívánatos személy. 
 •  Felmerülő panaszaival, észrevételeivel kérjük, forduljon a recepcióhoz!

Kérjük kedves vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék a SPA kulturált és rendeltetésszerű használatát.                                                                

A Nyerges Hotel Termál*** Superior vezetősége

Elérhetőség

Árak és Elérhetőség

Időjárás